Klaar voor de toekomst

Een campagne om meer bewustwording te creëren rondom het thema duurzaamheid in de gemeente Amersfoort.

ACHTERGROND

Het bewustzijn rond duurzaam leven stijgt. Maar nog niet iedereen is er mee bezig. Hoe kan een gemeente inwoners stimuleren én inspireren om een volgende stap te zetten in een duurzame aanpak?

VRAAG

De gemeente Amersfoort vroeg LVB Public om een (online) campagne te ontwikkelen om meer bewustwording te creëren rondom het thema duurzaamheid. De gemeente wil bewoners verleiden (en helpen) duurzamer te leven.

CREATIEF IDEE

Met de campagne ‘Amersfoort: klaar voor de toekomst’ worden inwoners, instellingen, ondernemers en initiatiefnemers gestimuleerd om duurzamer te wonen, leven en ondernemen. Een grote groep Amersfoorters wil dat best, maar weet niet waar zij moeten beginnen. De campagne is erop gericht om hen concreet handelingsperspectief te bieden op een breed scala aan thema’s als energie besparen, tuin anders inrichten, groen op je dak, auto delen en anders inkopen. De invulling van de campagne bestaat uit vlogs, korte video’s en blogs met tips, inspiratie en een kijkje in de keuken bij (duurzame) inwoners en ondernemers van Amersfoort.

RESULTS

2,5

IMPRESSIES

online

100

VIDEO VIEWS

op YouTube

10

CLICKS

naar de campagne site

KNOCKED
OUT?
Ask us anything about this project

Elwin Wientjes
Social Media advisor
e.wientjes@lvb.nl
+31 06 19 67 73 01