Face it. MS is zenuwslopend.

Er zijn 25.000 mensen met de chronische ziekte Multiple Sclerose in Nederland. Het kan elk moment toeslaan. Bij iedereen. Wij zetten een campagne in om het publiek aandacht te vragen voor MS en het algemene kennisniveau en de donaties te verhogen.

ACHTERGROND

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS, nu en in de toekomst. Dit gebeurt aan de hand van drie pijlers: onderzoek, voorlichting en coaching. 

VRAAG

Ontwikkel een campagne om onder het publiek aandacht te vragen voor MS en het algemene kennisniveau te verhogen. De campagne dient vervolgens de doelgroep te activeren met een sterke geefvraag om te doneren.

CREATIEF IDEE

LVB ontwikkelde de campagne ‘Face it, MS is zenuwslopend.’ Met deze campagne geven wij de ziekte MS letterlijk een gezicht en roepen we de doelgroep ook op om (de ernst van) de ziekte onder ogen te komen. 

We vertellen over de ziekte en maken heel concreet wat MS is, wat de ziekte met mensen doet en dat het ziektebeeld van iedere patiënt anders is. Want als mensen begrijpen wat MS is en wat de impact op levens kan zijn, zijn ze ook sneller bereid in actie te komen. Daarbij maken we een letterlijke connectie met het zenuwstelsel, maar ook een koppeling met de emotionele kant van de ziekte en wat dit met patiënten doet.

Centraal in de campagne staan dan ook de verhalen van vijf personen die MS hebben. Zij vormen samen het campagnebeeld. Zij vertellen wat de impact van de ziekte is op hun dagelijks leven, hoe zij hiermee omgaan én welke dromen zij bij hebben moeten stellen. De verhalen worden tijdens de campagne omlijst met feiten over MS om zo meer bewustwording te creëren rondom deze ziekte en hopelijk donaties te werven voor het Nationaal MS Fonds. 

  • 1 AWARD Best Use of Content Within Media Relations 2021
  • 1 NOMINATIE Best Use of Social Media – B2C 2021
  • 1 NOMINATIE Not For Profit/ Charity 2021

RESULTS

20

MEER DONATIES

dan voorgaande jaren

50

MEER BEZOEKERS

op de website

5

MEER BEREIK

op de social kanalen

KNOCKED
OUT?
Ask us anything about this project
Elwin Wientjes

Elwin Wientjes
Social Media adviseur
e.wientjes@lvb.nl
+31 06 19 67 73 01