#zegerwatvan

‘Waarom was je dan nog zo laat op straat?’ ‘Je draagt ook van zulke korte rokjes!’ Slachtoffers van seksueel geweld krijgen hier nog te vaak bewust of onbewust de schuld van. Reden voor Stichting Rutgers en Kennisinstituut Atria om hier samen met ons aan de slag te gaan.

ACHTERGROND

Victim blaming is ontzettend schadelijk. Door slachtoffers de schuld geven van wat hen is overkomen bagatelliseer je het geweld en houd je een cultuur in stand waarin geweld geoorloofd wordt. Slachtoffers krijgen bovendien twee keer te maken met een nare situatie: eerste overkomt het hen en daarna krijgen ze hiervan de schuld.

VRAAG

Help ons bij het bedenken en maken van korte video’s die niet alleen laten zien dat victim blaming een probleem is maar de jongeren die hier níet aan meedoen ook als helden neerzet.

OPLOSSING

In een serie korte video’s tonen we aan hoe vreemd en onrechtvaardig victim blaming is. We schetsen eerst een absurde situatie die iedereen begrijpt. Hierna zetten we het doen en laten van de mensen in de absurde situatie in een nieuwe context, zodat iedereen begrijpt dat victim blaming onrechtvaardig en raar is en dat je mensen die dit gedrag vertonen hierop prima kunt aanspreken. In de payoff zetten we de jongeren die tegen victim blaming in opstand komen krachtig neer om het effect bij de doelgroep te maximaliseren.

HOE DAN?

Met deze campagne willen we primair jongeren van 14-18 jaar bereiken. Dit doen we met een groep jonge acteurs die wel raad weet met wat we van ze vragen: op de eerste plaats humor, maar ze moeten ook effectief de complexe en intense emoties, die jongeren ervaren als ze slachtoffer zijn, kunnen overbrengen. We hebben de acteurs alle ruimte gegeven om zich de tekst eigen te maken. De lines in het script waren een leidraad. Hoe en in welke woorden de jongeren deze intentie tot uitdrukking brachten was grotendeels aan hen.

De draaistijl is sober en erop gericht dat het spel alle ruimte krijgt in en rond de voetbalkantine, waar beide video’s zijn gedraaid. We hebben gekozen voor een voetbalkantine omdat hier het droge sketch-achtige gevoel (in de traditie van Sluipschutters, Rundfunk, etc) goed tot zijn recht komt. De switch van licht en komisch naar serieus en pijnlijk komt zo extra hard binnen.

Met de vormgeving zijn we ook dicht bij de doelgroep gebleven. Het is veel en snel. Als een Snapchat of TikTok-feed. Met als klap op de vuurpijl een CTA die in het gezicht van de kijker wordt geslagen. Hiermee zetten we de jongeren die in opstand komen tegen victim blaming krachtig neer én laten we de doelgroep achter met voldoende handvatten om er wat van te zeggen als victim blaming in hun eigen omgeving voorkomt.