• Kritisch klankbord en vertrouwde uit-handen-nemer: dat zijn onze senior adviseurs

  • Vergeet de journalist. Word je eigen uitgever

  • Alles is standaard. Vooral maatwerk

  • Werken met je hoofd en je hart

LVB Strategische Communicatie

‘t gaat om resultaat

Communicatie moet concreet bijdragen aan het bereiken van commerciële of maatschappelijke doelen. Dus doen we niet aan luchtfietserij, vage termen en wollige doelstellingen zoals ‘verbinden’, ‘draagvlak creëren’ en ‘dialogen aangaan’. Wat we wél doen met doordachte analyses, strategisch advies en daadkrachtig projectmanagement? Beslissers overtuigen, medewerkers activeren, consumenten verleiden, burgers wijzen op maatschappelijke issues en hen daarnaar laten handelen.

Organisaties verbouwen, reputaties renoveren

Strategische communicatie bij LVB Networks verbouwt organisaties en renoveert reputaties. Onze adviseurs staan garant voor succesvolle interne en externe communicatie rond fusies & overnames, reorganisaties en andere ingrijpende momenten in de levenscyclus van een bedrijf of instelling. Zij beschermen tegen afbreukrisico’s, zijn een rots in de branding bij crises en herstellen reputaties na schandalen en andere calamiteiten.

Onze aanpak: verder denken

Centraal in onze aanpak staat het denken in scenario’s. Bij alles stellen wij ons de vraag ‘Wat als…?’ Daarmee identificeren we vroegtijdig risico’s, grijpen we kansen en lossen we calamiteiten op voordat ze ontstaan. Keuzen worden doordacht gemaakt in plaats van afgedwongen door de omstandigheden. Het betekent óók dat ‘…u vraagt wij draaien’ niet bestaat en dat we waar nodig tegengas geven aan de klant. Even wezenlijk zijn de toepasbaarheid van ons advies, (kosten)efficiënte uitvoering en de meetbaarheid van resultaten.

Meerwaarde: inhoud en toepasbaarheid

Onze adviseurs en projectmanagers werken in geïntegreerde teams samen met uitvoerders zoals redacteuren, social mediaspecialisten, videomakers en andere professionals. Dat garandeert snelheid, discretie, kwaliteit en een naadloze overgang van analyse, strategiebepaling naar uitvoering. En altijd met communicatie als middel, niet als doel op zich. Dit vraagt overigens ook iets van u als opdrachtgever: de vaardigheid om ‘nee’ te horen, de bereidheid om verder te kijken dan het initiële probleem.

Ons aanbod

Cultuurmanagement

Cultural compliance & kernwaardenverankering: net als bij juridische compliance mag en moet je van medewerkers verwachten dat ze zich conformeren aan de culturele kernwaarden. Wij zorgen ervoor dat de werkvloer de kernwaarden in praktijk brengt

Cultuuronderzoek: wat weten en vinden uw stakeholders? We brengen het kwalitatief en kwantitatief in kaart

Mapping & monitoring

Risico & scenarioanalyses: 360 scans met betrekking tot reputatie- en communicatierisico’s. we brengen blinde vlekken en hun risico’s in beeld en gaan daarin verder dan de usual suspects

Case: VBP (anoniem)

Decision mapping: tijdens een cruciale fase of daaraan voorafgaand geven we antwoord op de vraag ‘wat als?’. Daarmee wordt beslissen onder druk een stuk comfortabeler

Mediamonitoring & analyses: weten wat er speelt in journalistieke media en op social media. Dagelijks en met toepasbare adviezen

Strategische stakeholderanalyses- en dialogen: vaak als onderdeel van oorzakenanalyses brengen we stakeholders in beeld met hun percepties en wensen. En we brengen je in contact met hen

Case: Amersfoort Onderneemt Duurzaam

Crisiscommunicatie voorkomen en genezen

Crisiscommunicatiemanagement: we nemen desgewenst 24/7 de totale uitvoering op ons
Case: OHM

Consultancy

Fusies en overnames: de verkoop gaat door als de organisatie een van de meest ingrijpende veranderingen doormaakt die denkbaar zijn. Wij helpen met de voorbereiding en de uitvoering en zorgen ervoor dat het momentum intern en extern behouden blijft

Strategische communicatieplannen: kansen, risico’s en aanpak in één oogopslag

Case: APS

Board room consultancy: sorry voor het buzzwoord. Wat we bedoelen: sparren vanaf een krukje aan de bestuurstafel

Family office communicatie: de beste balans aanbrengen tussen vrijheid en veiligheid voor familieleden en het belang van het bedrijf. van social media security scans tot media-anonimisering

Uitvoering & projectmanagement

Strategiebepaling: hoe vertaal je organisatiedoelen naar effectieve, betaalbare en handelbare communicatie? Samen met de klant formuleren we het antwoord

Influencer marketing: ook buiten social media zijn er duizenden beïnvloeders die je persoonlijk wilt raken. Wij zorgen ervoor dat u met hen in gesprek gaat en blijft

Projectmanagement bij reorganisaties en veranderprocessen: we zijn een schakel tussen, of de paraplu boven HRM, interne communicatie, juridische zaken en marketing

Case: accon avm

(Her)positioneringadvies- en uitvoering: onderzoek, advies, creativiteit en uitvoering in één hand

Trainingen & workshops

Crisis communicatieplanningen, simulaties en trainingen: alomvattende en praktische plannen om daadkrachtig te handelen
Case: videoserie
Trainingen en workshops: van risico-inventarisatie tot perswoordvoering: we delen onze kennis graag in workshops en individuele trainingen
Case: ambtenaren commercieel leren denken en doen